Opleidingen en Workshops /

Opleiding RegisterExecuteur

Door het volgen van deze opleiding kunt u zich bekwamen in het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen en kunt u aan de slag gaan als RegisterExecuteur.

In deze intensieve praktijkgerichte negendaagse opleiding komen alle aspecten aan de orde die van belang zijn bij de voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap. Zo wordt er in de modules Juridische en Fiscale aspecten uitgebreid aandacht besteed aan erfrecht, schenkingen, schenk- en erfbelasting en inkomstenbelasting na overlijden.
In de module Praktijkleer komt het Digitale Nalatenschapsdossier aan de orde, waardoor een transparante en efficiënte voorbereiding en afwikkeling mogelijk is. Daarnaast leert u in deze module onder meer hoe u de nabestaanden begeleidt bij conflicten.

Voorafgaand aan de opleiding
De opleiding wordt gegeven op HBO-niveau. Na inschrijving ontvangt u het aanmeldingsformulier. Nadat wij dit formulier volledig ingevuld en ondertekend van u retour hebben ontvangen, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek.

Aan het einde van de opleiding
De opleiding wordt afgerond met het maken van een paper en het geven van een presentatie door iedere deelnemer. Na de succesvolle afronding van uw presentatie wordt u benoemd tot RegisterExecuteur.

Door het volgen van deze opleiding kunt u zich bekwamen in het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen en kunt u aan de slag gaan als RegisterExecuteur.

In deze intensieve negendaagse opleiding komen alle aspecten aan de orde die van belang zijn bij de voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap. Zo wordt er in de modules Juridische en Fiscale aspecten uitgebreid aandacht besteed aan erfrecht, schenkingen, schenk- en erfbelasting en inkomstenbelasting na overlijden.

In de module Praktijkleer komt het Digitale Nalatenschapsdossier aan de orde, waardoor een transparante en efficiënte voorbereiding en afwikkeling mogelijk is. Daarnaast leert u in deze module onder meer hoe u de nabestaanden begeleidt bij conflicten.

Na de benoeming
Na de benoeming kunt u aan het werk als RegisterExecuteur. Door de gedegen opleiding, het gebruik van het Digitale Nalatenschapsdossier en de ondersteuning die u ontvangt vanuit de RegisterExecuteur Expertisedesk onderscheidt u zich van anderen die op dit gebied werkzaam zijn.

Vrijstellingen
Bent u in het bezit van relevante diploma’s, dan wordt onder voorwaarden vrijstelling verleend voor één of meer modulen van de opleiding RegisterExecuteur. Voor de module Praktijkleer RegisterExecuteur wordt geen vrijstelling verleend.
Voor meer informatie met betrekking tot vrijstellingen kunt u contact met ons opnemen via info@registerex.nl.

Programma
De opleiding is verdeeld in drie modules en over 9 opleidingsdagen, te weten:
1. Juridische aspecten RegisterExecuteur (3 cursusdagen)
2. Fiscale aspecten RegisterExecuteur (2 cursusdagen)
3. Praktijkleer RegisterExecuteur (4 cursusdagen)

De opleidingsdagen duren in principe van 9.30 tot 16.30 uur.
De locatie van de opleiding is in Almere. Bij voldoende deelnemers kan deze opleiding ook incompany worden gegeven.
De data voor de opleiding vindt u hieronder.

Uw investering

Module 1     € 1.215,00
Module 2 €    810,00
Module 3 € 1.615,00
Totaal € 3.640,00

Deze prijzen zijn inclusief btw, kennismakingsgesprek, cursusmateriaal en catering.

Permanente educatie
Aan deze opleiding zijn door BPBI 8E-punten toegekend (indien u eveneens de workshop De bewindvoerder en nalatenschappen heeft gevolgd).
Door VeWeVe is de opleiding geaccrediteerd.
Register Belastingadviseurs heeft aan deze opleiding 40 PE-punten toegekend, te weten: 20 PE-punten fiscaal en 20 PE-punten algemeen.
Bent u als Erkend Financieel Adviseur aangesloten bij de SEH? Dan levert de opleiding RegisterExecuteur u 18 PE-punten op. Dat betekent volledige vrijstelling voor de SEH PE 2018 én 6 PE-punten voor volgend jaar!

Meer informatie?
Neemt u dan contact op met RegisterExecuteur Expertisedesk via 036-720 09 18.
U kunt ook een e-mail sturen naar info@registerex.nl.

Data

Module
 
Data start september 2019
 
Data start januari 2020
 
Juridische aspecten 18 september 8 januari
  19 september 9 januari
  26 september 15 januari
     
Fiscale aspecten 9 oktober 5 februari
  10 oktober 6 februari
     
Praktijkleer 6 november 4 maart
  7 november 5 maart
  20 november 18 maart
  21 november 19 maart

De volgende opleidingsronde start in april 2020.

Wilt u zich inschrijven voor deze opleiding?